ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ:
HEALTHCODE IKE
Μενεμένης 13, Ταύρος 177 78 Αττική, Ελλάδα
Τηλ: (30) 210 9408880
Fax: (30) 213 0234428
e-mail: info@healthcode.gr

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ:
A. POTAMITIS MEDICARE LTD.
Αρχ. Κυπριανού 62, Στρόβολος 21187
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: + 357 – 22583333